CESTA SRDCE

EKOLOGIE / PŘÍRODA / LÉČITELSTVÍ / FILOZOFIE

O nás


Vítáme Vás na webových stránkách Cesta Srdce.
Zabýváme se poskytováním služeb v oblasti ekologie, přírodního léčitelství a alternativního způsobu života.
Cesta Srdce je dobrovolná společnost, která sdružuje členy za účelem jednoduššího zipůsobu života a hlubokého poznání.
Společnost podporuje činnosti v oblasti ekologie, umění, psychologie pedagogiky, rekreace a vše co přispívá k rozvoji zdravého a udržitelného způsobu života. Základní filozofií naší společnosti je, že ve světě, ve kterém nyní žijeme, můžeme vést dobrý a významný lidský život, který může sloužit také ostatním. Jsme přesvědčeni, že člověk není pánem přírody, ale její součástí a že naším zájmem je harmonické soužití se všemi formami života.
Cesta Srdce organizuje zejména výchovné a vzdělávací programy, volnočasové, aktivity, kulturní a sportovní akce, psychologické a ozdravné pobyty na venkově a v přírodě.
Cesta Srdce shromažďuje poznatky z oblasti ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu, propaguje je a publikuje, provozuje ekocentra a poradny, buduje naučné stezky.
Další naší činností je šíření a propagace zdravého způsobu života, ekologických aktivit, fitness atd.
Cesta Srdce se snaží svými aktivitami vytvářet prostředí dobrovolnosti, úcty a rovnosti, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, státní a politickou příslušnost, víru, zdravotní stav či ekonomickou situaci.
Posláním naší společnosti je:
- rozvíjet a podporovat činnosti na obnově a ochraně životního prostředí a při rozvoji místních komunit, vyhledávat hodnotné a významné části přírody a krajiny a navrhovat je k ochraně, podílet se na činnostech v ochraně přírody a životního prostředí, pomáhat udržovat a obnovovat historické struktury krajiny a propagovat ekologicky vhodný způsob života, získávat do vlastnictví či nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany přírody, péče o životní prostředí, historie nebo pro účely zajištění své činnosti, podporovat zájem o přírodu a kulturní památky formou budování naučných stezek, cyklistických a turistických tras, koňských stezek, provozování informačních center, využívat terapeutického působení zvířat na zdravotně postižené osoby, zejména formou kanisterapie, hipoterapie, rekondičního a pedagogicko- psychologického ježdění,
- podílet se na primární sociální prevenci, humanitárních akcích, vytvářet vhodné podmínky pro mentálně, sociálně a tělesně postižené osoby, provádět ediční, propagační a osvětou činnost, zajišťovat výměnu informací a zkušeností pořádáním seminářů, exkurzí nebo jiných akcí.
24.12.2013 14:33:45 | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se